0:00
/
0:00

Dòng Sông Quê Anh Dòng Sông Quê Em - Phương Thảo, Anh Dũng

3,568

Lời bài hát: Dòng Sông Quê Anh Dòng Sông Quê Em

Ca sĩ: Phương Thảo, Anh Dũng


Bài hát: Dòng Sông Quê Anh Dòng Sông Quê Em - Phương Thảo, Anh Dũng

Nữ: Dòng sông Đáy quê em
Sông trăng hay sông lụa
Nong kén vàng như lúa
Trọn vạnh một góc trới

Nam: Dòng sông Đà quê anh
Đã rung rinh khúc hát
Nước reo thành điệu nhạc
Bờ cát trắng vô biên

Nữ: Dòng sông quê em
Nam: Dòng sông quê anh

NN: Sóng xanh như mắt trẻ
Sao giống nhau đến thế
Tiếng mưa như tiếng tằm ăn
Tiếng mưa như tiếng tằm ăn
Sông cho anh làm thơ
Về sức mạnh của sóng
Về tầm cao chiều rộng
Những thiết kế công trình

Nữ: Dòng sông quê em
Nam: Dòng sông quê anh
Dòng sông yêu thương
Dòng chung đôi ta
Xem toàn bộ