0:00
/
0:00

Nhật Thực - Lưu Chí Viễn

5,059

Lời bài hát: Nhật Thực

Ca sĩ: Lưu Chí Viễn


Cho tôi một lần thôi được
Thăm viếng mộ em
Từ khi *** biết
Đến khi em xa cõi đời

Chúng mình không một lần vui
Chuyện tình hai đứa
Vương bao khổ sầu và bao chua xót
Hay tin lần đầu tiên

Ngày em đã làm dâu
Trời chưa nguôi nắng
Khổ đau chưa lắm tuổi hờn
Đã được tin người yêu mất

Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời cả trời âm u
Ngưu Lan cùng Chức Nữ
Còn trông thấy mặt nhau

Mình mang nặng cõi sầu
Đến thuở nào mới biết tin nhau
Xin chờ tôi nhé người mến
Yêu đến kiếp sau

Cho tôi một lần thôi được
Thăm viếng mộ em
Chồng em hay biết
Chắc không nỡ xua đuổi

Người đã thiệt thua từ dạo đó
Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời ai thắng ai đây
Cho tôi một lần thôi được

Thăm viếng mộ em
Từ khi *** biết
Đến khi em xa cõi đời
Chúng mình không một lần vui

Chuyện tình hai đứa
Vương bao khổ sầu và bao chua xót
Hay tin lần đầu tiên
Ngày em đã làm dâu

Trời chưa nguôi nắng
Khổ đau chưa lắm tuổi hờn
Đã được tin người yêu mất
Nhật thực che phủ tương lai

Cuộc đời cả trời âm u
Ngưu Lan cùng Chức Nữ
Còn trông thấy mặt nhau
Mình mang nặng cõi sầu

Đến thuở nào mới biết tin nhau
Xin chờ tôi nhé người mến
Yêu đến kiếp sau
Cho tôi một lần thôi được

Thăm viếng mộ em
Chồng em hay biết
Chắc không nỡ xua đuổi
Người đã thiệt thua từ dạo đó

Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời ai thắng ai đây
Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời ai thắng ai đây
Xem toàn bộ