0:00
/
0:00

Nhớ - Hồng Phượng

6,519

Lời bài hát: Nhớ

Ca sĩ: Hồng Phượng


Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như
Thuyền dạt ra khơi nhớ bến bờ
Chiêm nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn
Ngũ Hành Sơn có nhớ Tây Du?

Trọng Thuỷ lên đường nhớ Mỵ Châu
Ngưu Lang, Chức Nữ nhớ nhau sầu
Cô Tô buồn nhớ Hàn Sơn Tự
Bến nước Tầm Dương nhớ thuở nào?

Biết rồi Phạm Lãi nhớ Tây Thi
Chim nhớ cảnh nam muốn trở về
Đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng
Đường Minh Hoàng nhớ Dương Quý Phi.

Khắc Chung rong ruổi nhớ Huyền Trân
Kim Trọng thương Kiều nhớ Thúy Vân
Trăm năm bến nhớ con đò cũ
Biết tấn rồi đây có nhớ tần.

Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long
Lạc nẻo ai kia nhớ giống dòng
Nguyễn Huệ, Trưng Vương mình nhớ mãi
Con Hồng cháu Lạc nhớ non sông.

Bạch mã lên đường nhớ trạng nguyên
Chế bồng nga nhớ gót chinh yên
(Kiều Nguyệt Nga nhớ Lục Vân Tiên)
Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ em.
Xem toàn bộ