0:00
/
0:00

Nghĩa Nặng Ơn Thầy - Lưu Chí Viễn

5,126

Lời bài hát: Nghĩa Nặng Ơn Thầy

Ca sĩ: Lưu Chí Viễn


Ngược bước thời gian giờ tôi về thăm
Trường cũ ngày xưa đã xa nhiều năm
Từ khi cách biệt thương nhớ
Đời như giấc mơ nhẹ trôi
Thầy tôi tóc nay bạc thêm.

Ngần ấy đã bao mùa hoa phượng thắm
Từng lớp học sinh giờ xa ngàn phương
Và ông lái đò năm cũ
Vẫn đưa khách sang dòng sông
Bao người qua mấy người chạnh lòng.

[ĐK:]
Thầy ơi bao năm rồi
Còn đó bóng ngôi trường ***
Ngày tháng mái rêu tường hoen
Bóng thầy vẫn sớm chiều đến trường với bao điều
Dệt nên những ước mơ cho đời.

Nhật ký thời gian còn ghi niềm nhớ
Hình bóng thầy tôi và ngôi trường xưa
Dù trên nẻo đời muôn lối
Nguyện xin giữ trong lòng tôi
Bao tình thương nghĩa nặng ơn thầy.

Ngần ấy đã bao mùa hoa phượng thắm
Từng lớp học sinh giờ xa ngàn phương
Và ông lái đò năm cũ
Vẫn đưa khách sang dòng sông
Bao người qua mấy người chạnh lòng.

[ĐK:]
Thầy ơi bao năm rồi
Còn đó bóng ngôi trường ***
Ngày tháng mái rêu tường hoen
Bóng thầy vẫn sớm chiều đến trường với bao điều
Dệt nên những ước mơ cho đời.

Nhật ký thời gian còn ghi niềm nhớ
Hình bóng thầy tôi và ngôi trường xưa
Dù trên nẻo đời muôn lối
Nguyện xin giữ trong lòng tôi

Bao tình thương nghĩa nặng ơn thầy.
Dù trên nẻo đời muôn lối
Nguyện xin giữ trong lòng tôi
Bao tình thương nghĩa nặng ơn thầy
Xem toàn bộ