0:00
/
0:00

Gửi Về Quan Họ - Lê Dũng

3,644

Lời bài hát: Gửi Về Quan Họ

Ca sĩ: Lê Dũng


[NỮ:]
Anh chưa đến làng quan họ
Trọn tình nghe canh hát trao duyên.
Anh chưa đến dòng sông Cầu
Ngàn đời vui sóng nước lơ thơ
Anh cũng chẳng biết đến bao giờ
Ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ.

[NAM:]
Anh chưa đội chiếc nón
Và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò.
Mà sao người quan họ cứ giấu nụ cười thầm
Trong vành nón ba tầm

[NỮ:]
Và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân.

[NAM:]
Anh đang ở xa lắm lạ kỳ thay nghe em hát dân ca
Anh thấy yêu câu quan họ quê nhà.

[NỮ:]
Có niềm tin mang tình yêu vô bến vô bờ
Lời thủy chung son sắt từng giờ

[SONG CA:]
Cùng em câu hò hẹn, hội Lim quê mình.

[NAM:]
Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiều
Anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều.

[NỮ:]
Ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười
Là bài ca em nhắn tới người

[SONG CA:]
Cùng em câu hò hẹn, hội Lim quê mình.

[NỮ:]
Anh chưa đến làng quan họ
Trọn tình nghe canh hát trao duyên.
Anh chưa đến dòng sông Cầu
Ngàn đời vui sóng nước lơ thơ
Anh cũng chẳng biết đến bao giờ
Ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ.

[NAM:]
Anh chưa đội chiếc nón
Và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò
Mà sao người quan họ cứ giấu nụ cười thầm
Trong vành nón ba tầm

[NỮ:]
Và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân.

[NAM:]
Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thay nghe em hát dân ca
Anh thấy yêu câu quan họ quê nhà.

[NỮ:]
Có niềm tin mang tình yêu vô bến vô bờ
Lời thủy chung son sắt từng giờ

[SONG CA:]
Cùng em câu hò hẹn, hội Lim quê mình.

[NAM:]
Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiều
Anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều.

[NỮ:]
Ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười
Là bài ca em nhắn tới người

[SONG CA:]
Cùng em câu hò hẹn

[NAM:]
Mặc dù vẫn xa, anh luôn nhớ mùa đông

[SONG CA:]
Mang bao hơi ấm là câu quan họ quê em
Xem toàn bộ