0:00
/
0:00

Giọng Ca Dĩ Vãng - Lưu Chí Viễn

8,596

Lời bài hát: Giọng Ca Dĩ Vãng

Ca sĩ: Lưu Chí Viễn


Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát
Thì anh tay phím nắn nót cung đàn
Từng nhịp nhặt khoan anh ru hồn theo tiếng tơ
Nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng lúc

Và rồi hờn yêu em khi nào em hát sai
Em nũng nịu cười nói sai là tại anh
Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai
Hoa mai giăng ngập nẻo đường em đi

Rồi em đành chối tiếng giao hoà
Từ ly là tiếng thét đau lòng sầu đơn lối
Ai đang xây mộng gác vàng cao sang
Ai đem cung nhạc tiếng đàn gieo hoang

Lời ca ngày ấy đã xa rồi
Mà sao còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim
Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát
Thì ai thay thế nắn phím cung đàn

Từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em
Và rồi hờn yêu em không còn như ngày trước
Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai
Cung lỡ giây chùng mấy ai đàn đừng sai

Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát
Thì anh tay phím nắn nót cung đàn
Từng nhịp nhặt khoan anh ru hồn theo tiếng tơ
Nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng lúc

Và rồi hờn yêu em khi nào em hát sai
Em nũng nịu cười nói sai là tại anh
Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai
Hoa mai giăng ngập nẻo đường em đi

Rồi em đành chối tiếng giao hoà
Từ ly là tiếng thét đau lòng sầu đơn lối
Ai đang xây mộng gác vàng cao sang
Ai đem cung nhạc tiếng đàn gieo hoang

Lời ca ngày ấy đã xa rồi
Mà sao còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim
Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát
Thì ai thay thế nắn phím cung đàn

Từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em
Và rồi hờn yêu em không còn như ngày trước
Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai

Cung lỡ giây chùng mấy ai đàn đừng sai
Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai
Cung lỡ giây chùng mấy ai đàn đừng sai
Xem toàn bộ